Výrobno - skladový areál

Výrobno - skladový areál
Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál Výrobno - skladový areál
Popis:

Výrobno - skladový areál

Predmetné priestory sa nachádzajú v areály bývalej panelárne v Bratislave - Petržalke na ulici kopčianska č.82a. Areál je celý oplotený. Vstup do areálu je cez vrátnicu. Komunikácie areálu sú asfaltové a niektoré sú betónové a dostatočne široké 6m pre prejazd nákladných vozidiel. Voľné plochy sú vybetónované, odspádované a napojené na mestskú kanalizáciu. Objekt je pripojený na všetky inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia, slaboprúd, telekomunikácia). Rozloha pozemku je 13000m².

Veľkopriestorová hala: Trojlodná hala s osovou vzdialenosťou 18m x 12m 

 - šírka haly: 3 moduly o 18m x 54m                                                                                                                                                      

 - dĺžka haly: 8 modulov 12m x 96m

 - celková výška haly: 15m

 - pracovná výška haly: 9m

 - celková výmera haly 5100m²  

Trafostanica: Trafostanica je vo vlastníctve. Murovaná prístavba haly (prízemie a 1 posch.) o pôdoryse 10m x 12m. Transformácia vysokého napätia 22K na 220V a 380V.    

Sociálna prístavba:  Dvojposchodová prístavba haly. 6elezobetónový skelet opláštený porobetonovými  panelmi o pôdoryse 12m x 96m a garáže.      

 - Prízemie pozostáva z malých skladových priestorov o celkovej výmere 1305m². Svetlá výška je 4m. Dielne: 120m², 75m², 165m², 165m², 170m², 150m², 460m².

- 1.poschodie pozostáva z kancelárskych priestorov a príručných skladov o celkovej výmere 12m x 60m  = 720m². Svetlá výška je 2,70m. Súčasťou sú aj sociálne zariadenia.

- 2.poschodie pozostáva  z rôznych priestorov, ktoré je možné dispozične meniť. Celková výmera je 12m x 60m = 720m². Svetlá výška je 2,90m.       

Voľné plochy:   Všetky voľné plochy majú betónovú úpravu a nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti objektov. Celková výmera je 4900m². Plochy vhodné na parkovanie motorových vozidiel alebo na vonkajšie skladovanie. V zadnej časti sa nachádzajú 3 mostové žeriavy, ktoré nadväzujú na 3 mostové žeriavy, ktoré sú v hlavnej hale. Žeriavy sú na ploche 54m x 54m = 2916m². Možnosť prestrešenia  plochy pod žeriavmi  o výmere 2916m².  

V súčasnej dobe sa v hlavnej hale v prenájme nachádza Národné motokárové centrum KART ONE ARENA. 

Potrebujete viac informácií o tovare, chcete si dohodnúť prehliadku alebo ho rezervovať? Kontaktujte nás.

Váš e-mail alebo telefón:


Vaša správa:
ArtDecoration.sk © 2022